TWI Company

Klantcase
20 maart 2022 - geschreven door TWI Company
  • Specialismes
  • Sectoren
  • Tags
Klantcase

Taakgericht trainen bij Apotex

"Taken en handelingen worden op een vaste manier uitgevoerd en daardoor minder kans op fouten"

Steeds meer bedrijven trainen hun productiemedewerkers volgens de TWI-methode. TWI staat voor ‘Training Within Industry’. De speciale opbouw en herhaling van de training, zorgt ervoor dat medewerkers in staat zijn efficiënter, veiliger en met een minimum aan fouten hun werk te doen. Bovendien worden inwerktijden korter en de werkzaamheden beter geborgd

De resultaten

  • Door de standaardisatie gaat kwaliteit omhoog
  • Reductie met 60%-80% inwerktijd
  • Operator in 2 weken volledig getraind op een werkplek
  • Geen achterstand bij het trainen van operators

De uitdaging

De achterstand in het opleiden van medewerkers terug brengen. Daardoor zijn de medewerkers sneller bevoegd voor het uitvoeren van taken en vindt er minder stilstand plaats. Daarnaast het verkorten van de doorlooptijd van opleiden. Bij aanvang van het project was de doorlooptijd van de opleidingstrajecten 67 weken.

De opleidingstrajecten voor het trainen van taken hadden een lange doorlooptijd. Daardoor ontstond er een tekort aan bevoegde mensen voor het uitvoeren van een taak. Er ontstonden dus bezettingsproblemen. De noodzaak ontstond om de medewerkers binnen korte tijd te trainen zodat medewerkers bevoegd zijn om de taken uit te voeren.

Taakgericht trainen bij Apotex

Samen aan de slag

Door middel van kennismaking met de TWI methode zijn er eerst 6 Apotex medewerkers volgens deze methode getraind. Daarna vond er een evaluatie plaats om vast te stellen of dit de methode zou zijn die bij Apotex past.

Vervolgens is er een Pilot opgestart onder begeleiding van ervaren TWI coaches van TWI company. Hiervoor zijn 25 TWI Trainingsstandaarden geschreven en 3 TWI Trainers & Schrijvers opgeleid. De TWI coaches hebben de nieuwe TWI Trainers & Schrijvers actioef begeleid bij het toepassen van TWI op de vloer bij Apotex.

Gedurende de pilot is er gezamelijk een TWI uitrolplan opgesteld voor Apotex. De TWI methode wordt nu verder uitgerold over de andere productielijnen.

Dit levert het Apotex op

De achterstand van het aantal openstaande trainingen is sterk ingelopen. Daarnaast traint iedereen op dezelfde manier en worden de vastgelegde taken op dezelfde manier uitgevoerd. Hierdoor is de variatie in het proces weggenomen en wordt er nagenoeg foutloos gewerkt.

Door een goed en efficient inwerkprogramma is nieuwe medewerker na 1 uur training voor een taak bevoegd en kan deze zelfstandig foutloos uitoefenen. Daarnaast heeft de invoer van de TWI methodiek geresulteerd in snellere ombouw- en schoonmaaktijden, tot wel 20% sneller.

Interessante informatie?

Het netwerk van de Lean Portal.nl is altijd benieuwd hoe we verder kunnen helpen.