Auteursrechtenbeleid

 

Auteursrechtenbeleid

Klachten met betrekking tot content die op de Lean Portal website is geplaatst ...

Lean Portal respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en wil een platform bieden waarop deze rechten niet worden geschonden. Onze Gebruikersovereenkomst vereist dat informatie die door Leden wordt geplaatst nauwkeurig, wettig en niet in strijd met de rechten van derden is. Teneinde deze doelstellingen te promoten, biedt Lean Portal een klachtenprocedure voor door onze Leden geplaatste content. Ons beleid en procedures worden in de secties hieronder beschreven of zijn hierin bij verwijzing opgenomen. 

Indien wij de toegang tot content uitschakelen of content verwijderen, zou Lean Portal te goeder trouw een poging kunnen doen de geschreven kennisgeving, inclusief de contactgegevens van de eiser, door te sturen naar het Lid dat de content plaatste en/of andere redelijke stappen kunnen ondernemen om het Lid te laten weten dat Lean Portal een kennisgeving heeft ontvangen inzake een vermeende schending van intellectuele eigendomsrechten of een andere schending wat betreft content. Het is tevens ons beleid, in gepaste omstandigheden en naar eigen oordeel, om de accounts van Leden of groepen, zoals van toepassing, die inbreuk maken of herhaaldelijk inbreuk maken op de rechten van anderen of anderszins onwettige content plaatsen, uit te schakelen of te verwijderen. 

Iedere kennisgeving of tegenkennisgeving die u indient moet waarheidsgetrouw zijn en wordt ingediend op straffe van meineed. Een valse kennisgeving of tegenkennisgeving kan resulteren in persoonlijke aansprakelijkheid. Het is daarom raadzaam wettelijk advies in te winnen voordat u een kennisgeving of tegenkennisgeving indient.