Privacybeleid

 

Privacybeleid

Onze geregistreerde gebruikers (‘Partners’ en ‘leden’) delen hun professionele identiteit, communiceren met hun netwerk, wisselen kennis en professionele inzichten uit, plaatsen en bekijken relevante content, leren en ontwikkelen vaardigheden en ontdekken en zoeken zakelijke mogelijkheden en carrièrekansen. De content van de Services is zichtbaar voor niet-leden (‘Bezoekers’). 

 

Services 

Dit Privacybeleid is van toepassing op Leanportal.nl en aan andere Lean Portal gerelateerde websites, apps, berichten en services (‘Services’), waaronder Services buiten de website. 

 

Databeheerders en contractpartijen 

Lean Portal, een handelsnaam van Van Jaarsveld Group B.V., is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens die zijn verstrekt aan, verzameld door of voor, of verwerkt in verband met onze Services. 

Dit Privacybeleid en andere documenten waarnaar in dit Privacybeleid wordt verwezen, alsmede updates hiervan, zijn van toepassing op het verzamelen, gebruiken en delen van persoonlijke gegevens van u als Bezoeker, Partner of Lid van onze Services. 

Wijziging 

 
Lean Portal (‘wij’ of ‘ons’) kunnen dit Privacybeleid aanpassen. Als we hierin wezenlijke wijzigingen aanbrengen, stellen we u via onze Services of langs andere weg hiervan op de hoogte, zodat u de kans hebt om de wijzigingen door te nemen voordat ze van kracht worden. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw account sluiten. 

Als u onze Services blijft gebruiken nadat we een kennisgeving over onze wijzigingen in dit Privacybeleid hebben gepubliceerd of verzonden, erkent u dat dit betekent dat het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonlijke gegevens onder het bijgewerkte Privacybeleid vallen vanaf de ingangsdatum. 

 

1. Door ons verzamelde gegevens 

1.1 Door u aan ons verstrekte gegevens 

 

Registratie 

Als u een account wilt aanmaken, moet u gegevens opgeven, waaronder uw naam, uw e-mailadres en/of mobiele nummer, en een wachtwoord. Als u zich registreert voor een evenement dient u mogelijk u betalings- (zoals een creditcard) en factureringsgegevens te verstrekken. 

Profiel 

U kunt diverse gegevens invullen op uw profiel, zoals uw functie, werkgever, vaardigheden, foto en plaats.  U hoeft geen aanvullende gegevens te verstrekken op uw profiel. Met profielgegevens kunt u echter meer uit onze Services halen doordat u bijvoorbeeld kunt worden gevonden door bezoekers. U kiest zelf of u gevoelige gegevens wilt opnemen in uw profiel en deze gevoelige gegevens openbaar wilt maken. Het is verstandig om op uw profiel geen persoonlijke gegevens te plaatsen of toe te voegen die u niet algemeen bekend wilt maken. 

Plaatsen en uploaden 

We verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u deze verstrekt aan, plaatst op of uploadt naar onze Services, bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult, inschrijft voor een evenement of training. U hoeft geen persoonlijke gegevens te plaatsen of te uploaden. Als u er echter voor kiest dit niet te doen, bent u mogelijk minder goed in staat om uw netwerk uit te breiden en te benutten via onze Services. 

 

1.2 Gegevens van anderen 

Content en nieuws 

U en anderen kunnen content met gegevens over u plaatsen (als onderdeel van artikelen, bijdragen, commentaar en video’s) op onze Services. We kunnen ook openbare gegevens over u verzamelen zoals professioneel nieuws en prestaties, en deze beschikbaar maken als onderdeel van onze Services, waaronder, zoals is toegestaan door uw instellingen, in meldingen aan anderen of als u in het nieuws bent genoemd. 

Partners 

We ontvangen persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw functietitel en zakelijke e-mailadres) over u wanneer u de services van onze klanten en partners gebruikt, zoals evenementen of trainingen via onze Services.  

1.3 Gebruik van de Service 

 

We registreren gebruiksgegevens wanneer u onze Services bezoekt of anderszins gebruikt, met inbegrip van onze websites, zoals wanneer u content (zoals een klantcase) of advertenties bekijkt of hierop klikt, artikelen deelt of op vacature reageert. We gebruiken aanmeldingsgegevens, cookies, apparaatgegevens en IP-adressen (Internet Protocol) om u te identificeren en uw gebruik te registreren. 

 

1.4 Cookies en soortgelijke technologieën 

Zoals verder is beschreven in onze Cookie Policy, gebruiken we cookies en soortgelijke technologieën (zoals pixels en advertentietags) om gegevens te verzamelen (b.v. apparaat-id’s) om u en uw apparaten binnen, buiten en tussen verschillende Services en apparaten te herkennen wanneer u contact heeft gehad met onze Services. Daarnaast staan we toe dat sommige anderen onze cookies gebruiken, zoals is beschreven in ons Cookiebeleid.  

 

1.5 Uw apparaat en locatie 

Als u onze Services bezoekt of verlaat, ontvangen we de URL van zowel de website waar u vandaan kwam als de website waar u naartoe gaat en het moment van uw bezoek. Verder ontvangen we gegevens over uw mobiele netwerk en apparaat (bijvoorbeeld IP-adres, proxyserver, besturingssysteem, webbrowser en invoegtoepassingen, apparaat-id en -functies, cookie-id’s en/of uw mobiele aanbieder).  

1.6 Berichten 

We verzamelen gegevens over u als u in verband met onze Services berichten verzendt, ontvangt of gebruikt. We gebruiken deze technologie bijvoorbeeld om mogelijke reacties op berichten voor te stellen en om content die in strijd is met onze Gebruikersovereenkomst of Beleidslijnen voor de professionele community te beheren of te blokkeren van onze Services. 

1.7 Door werkgever en onderwijsinstelling verstrekte gegevens 

Anderen die onze Services voor u aanschaffen, zoals uw werkgever of onderwijsinstelling, verstrekken ons persoonlijke gegevens en uw gebruiksvoorwaarden voor de Services die ze aanschaffen voor gebruik door hun medewerkers, studenten of alumni. We ontvangen bijvoorbeeld contactgegevens voor beheerders van profielpagina’s en voor de autorisatie van gebruikers van onze services, zoals onze educatieve en netwerk producten. 

 

1.8 Sites en services van anderen 

We ontvangen gegevens over uw bezoeken en interactie met services van anderen wanneer u zich aanmeldt bij Lean Portal of services van derden. 

1.9 Overig 

Onze Services zijn dynamisch en we introduceren nieuwe functies waarvoor we mogelijk nieuwe gegevens moeten verzamelen. Als we wezenlijk andere privégegevens verzamelen of wezenlijk wijzigen hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken of delen, stellen we u hiervan op de hoogte en kan ook dit Privacybeleid worden aangepast. 

 

2. Hoe we uw gegevens gebruiken 

 

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, hangt af van de Services die u gebruikt, hoe u deze Services gebruikt en de keuzes die u maakt in uw instellingen. We gebruiken de gegevens die we over u hebben om onze Services te leveren en te personaliseren. 

2.1 Services 

We gebruiken uw gegevens om toegang tot onze Services te verifiëren en uw instellingen te respecteren. 

Contact houden 

Met onze Services kunt u contact houden en op de hoogte blijven van collega’s, partners, klanten en andere professionele contacten. Hiervoor kunt u een connectie maken met de gewenste professionals die ook een connectie met u willen maken.  

We gebruiken uw gegevens (zoals uw profiel, profielen die u hebt bekeken of gegevens die u hebt verstrekt) om anderen uw profiel te helpen vinden. Daarnaast kunt u anderen uitnodigen om Lid te worden en connecties met u aan te gaan.  

U kiest zelf of u iemand wilt uitnodigen voor onze Services, een connectieverzoek wilt sturen of een ander Lid de mogelijkheid wilt bieden om uw connectie te worden. Wanneer u iemand uitnodigt om een connectie met u aan te gaan, bevat de uitnodiging informatie over uw netwerk en basisprofielgegevens (zoals naam, profielfoto, functie en regio).  

Blijf op de hoogte 

Met onze Services kunt u op de hoogte blijven van nieuwsberichten, evenementen en ideeën over interessante onderwerpen uit uw vakgebied, afkomstig van professionals die u respecteert. Met onze Services kunt u ook uw professionele vaardigheden verbeteren of nieuwe vaardigheden leren. We gebruiken de gegevens die we over u hebben (bijvoorbeeld gegevens die u verstrekt, gegevens die we verzamelen tijdens uw interactie met onze Services en informatie die we afleiden uit de gegevens waarover we beschikken) om onze Services voor u te personaliseren.  

Productiviteit 

Via onze Services kunt u met collega’s samenwerken en naar potentiële cliënten, klanten, partners en anderen zoeken met wie u zaken kunt doen. Via onze Services kunt u met andere Leden communiceren en evenementen met hen plannen en voorbereiden. 

 

2.3 Communicatie 

 

We nemen contact met u op via e-mail, mobiele telefoon, en andere methoden die beschikbaar zijn via de Services. We kunnen u berichten sturen over de beschikbaarheid van onze Services, beveiliging of andere service gerelateerde kwesties. We kunnen u ook berichten sturen over het gebruik van onze Services, netwerkupdates, herinneringen, suggesties voor evenementen, en reclameboodschappen van ons en onze partners. U kunt uw communicatievoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen. Houd er rekening mee dat u zich niet kunt afmelden voor de ontvangst van onze serviceberichten, waaronder beveiliging en juridische kennisgevingen. 

2.4 Reclame 

 

We richten (en meten de prestaties van) advertenties op Leden, Bezoekers en anderen binnen en buiten onze Services rechtstreeks of via allerlei partners met behulp van de volgende gegevens, afzonderlijk of in combinatie: 

Gegevens van reclametechnologieën binnen en buiten onze Services, pixels, advertentietags, cookies en apparaat-id’s; 

Door leden verstrekte gegevens (bijvoorbeeld profiel- en contactgegevens, functie en bedrijfstak); 

Gegevens over uw gebruik van onze Services (zoals zoekgeschiedenis, feed, content die u leest, personen die u volgt of door wie u wordt gevolgd, connecties, deelname aan groepen, bezochte pagina’s, video’s die u bekijkt, en klikken op een advertentie), zoals beschreven in artikel 1.3; 

Informatie van advertentiepartners, leveranciers en uitgevers 

We tonen u advertenties die gesponsorde content worden genoemd en eruitzien als niet-gesponsorde content, maar toch als advertentie zijn aangemerkt (bijvoorbeeld ‘advertentie’ of ‘gesponsord’). Als u iets doet met deze advertenties (door deze bijvoorbeeld te markeren als interessant, te becommentariëren of te delen), wordt uw actie gekoppeld aan uw naam en is deze zichtbaar voor anderen, waaronder de adverteerder. Afhankelijk van uw instellingen, als u een sociale actie uitvoert op de LinkedIn-services, kan deze actie worden genoemd bij gerelateerde advertenties. 

Gegevens voor advertentieproviders 

We delen uw persoonsgegevens niet met externe adverteerders of advertentienetwerken, behalve in het geval van: (i) gehashte of id’s of apparaatidentificators (voor zover ze in sommige landen als persoonsgegevens worden beschouwd); (ii) met uw afzonderlijke toestemming (zoals bij formulieren voor het genereren van leads); of (iii) gegevens die al zichtbaar zijn voor gebruikers van de Services (zoals uw profiel). Als u echter een advertentie binnen of buiten onze Services bekijkt of hierop klikt, ontvangt de advertentieprovider een signaal dat iemand de pagina met de advertentie heeft bezocht. Via het gebruik van mechanismen zoals cookies kunnen ze vaststellen dat u dat bent geweest. Advertentiepartners kunnen persoonlijke gegevens die door de adverteerder rechtstreeks bij u zijn verzameld, koppelen aan uw gehashte id’s of apparaatidentificators die van ons zijn ontvangen. In dergelijke gevallen verplichten we deze advertentiepartners contractueel om hiervoor eerst uw expliciete toestemming te vragen. 

 

2.6 Ontwikkeling van services en onderzoek 

 

Serviceontwikkeling 

We gebruiken gegevens, waaronder openbare feedback, om via onderzoek en ontwikkeling van onze Services u en anderen een betere, intuïtievere en persoonlijkere ervaring te kunnen bieden, het aantal leden en de betrokkenheid bij onze Services te kunnen vergroten en partners te kunnen helpen om contact te leggen en economische kansen te vinden. 

 

2.7 Klantondersteuning 

 

We gebruiken gegevens (waaronder uw berichten) om klachten en problemen met de Services (zoals bugs) te onderzoeken, hierop te reageren en deze op te lossen. 

2.8 Inzichten die niet tot u kunnen worden herleid 

We gebruiken uw gegevens om inzichten te produceren en te delen die niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid. We kunnen bijvoorbeeld uw gegevens, gebruiken om statistieken over onze Leden en hun beroep of branche te genereren. 

 

2.9 Beveiliging en onderzoek 

We gebruiken uw gegevens (met inbegrip van uw berichten) voor veiligheidsdoeleinden of ter voorkoming van mogelijke fraude of andere schendingen van onze gebruikersovereenkomst en/of pogingen om onze Partners, Leden, Bezoekers of anderen schade te berokkenen. 

 

3. Hoe we gegevens delen 

3.1 Onze services 

Profiel 

Uw volledige profiel is zichtbaar voor alle Partners, Leden en gebruikers van onze Services. Afhankelijk van uw instellingen kan het ook zichtbaar zijn voor anderen binnen of buiten onze Services (bijvoorbeeld Bezoekers van onze Services of gebruikers van zoekmachines van derden).  

 

Bijdragen, markeringen als interessant, gevolgde items, commentaren, berichten. 

Met onze Services kunnen gegevens worden weergegeven en gedeeld, bijvoorbeeld via bijdragen, markeringen als interessant, gevolgde items, en commentaren. 

Wanneer u een artikel of bijdrage openbaar deelt (zoals een update, afbeelding, video of artikel), kan het door iedereen worden bekeken en overal opnieuw worden gedeeld (afhankelijk van uw instellingen). Leden, Bezoekers en anderen kunnen uw openbaar gedeelde content vinden en zien, met inbegrip van uw naam (en foto als u deze hebt verstrekt). 

In een groep zijn bijdragen zichtbaar voor andere leden van de groep. Uw lidmaatschap van groepen is openbaar en onderdeel van uw profiel, maar u kunt de zichtbaarheid wijzigen in uw instellingen. 

Alle gegevens die u deelt via pagina’s van bedrijven of andere organisaties op onze Services, zijn zichtbaar voor deze bedrijven en organisaties en voor anderen die deze pagina’s bezoeken. 

Wanneer u een persoon of organisatie volgt, bent u voor anderen en de eigenaar van de pagina zichtbaar als volger. 

We laten het afzenders weten wanneer u een interactie aangaat met hun bericht, overeenkomstig uw instellingen (indien van toepassing). 

Afhankelijk van uw instellingen laten we een Lid weten wanneer u zijn/haar profiel bekijkt. 

Wanneer u de content van een ander (waaronder advertenties) markeert als interessant, opnieuw deelt of becommentarieert, kunnen andere deze ‘sociale acties’ zien en deze met u associëren (zoals uw naam, profiel en foto, indien door u verstrekt). 

 

3.2 Archivering van communicatie 

Sommige Leden (of hun werkgevers) zijn wettelijk of volgens zakelijke voorschriften verplicht om hun berichten en activiteiten op sociale media te archiveren. Ze gebruiken services van anderen om hen deze archiveringsservices te bieden. We stellen deze Leden buiten onze Services in staat berichten te archiveren. Een financieel adviseur moet bijvoorbeeld berichten met zijn of haar cliënten via onze Services archiveren om zijn of haar beroepslicentie als financieel adviseur te behouden. 

3.5 Dienstverleners 

We schakelen anderen in om ons te helpen bij de levering van onze Services (zoals onderhoud, analyse, controle, betalingen, fraudedetectie, marketing en ontwikkeling). Ze hebben toegang tot uw gegevens voor zover redelijkerwijs noodzakelijk om deze taken namens ons uit te voeren en mogen deze gegevens niet openbaar maken of voor andere doeleinden gebruiken. 

 

3.6 Wettelijke openbaarmakingen 

Het is mogelijk dat we gegevens over u openbaar moeten maken wanneer we hiertoe worden verplicht door een wet, dagvaarding of andere juridische procedure of als we in goed vertrouwen van mening zijn dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (1) vermeende of feitelijke onwettelijke activiteiten te onderzoeken, te voorkomen en actie hiertegen te ondernemen of om handhavingsinstanties van de overheid bij te staan; (2) onze overeenkomsten met u af te dwingen, (3) vorderingen of aantijgingen van derden te onderzoeken en ons hiertegen te verdedigen, (4) de veiligheid of integriteit van onze Service te beschermen (door bijvoorbeeld de gegevens te delen met bedrijven die met soortgelijke bedreigingen worden geconfronteerd); of (5) de rechten en veiligheid van LinkedIn, onze Leden, medewerkers of anderen uit te oefenen en te beschermen. We proberen Leden op de hoogte te stellen van wettelijke verzoeken om hun persoonlijke gegevens wanneer dit naar ons oordeel gepast is, tenzij dit wettelijk of volgens een gerechtelijke uitspraak verboden is of wanneer het verzoek een noodgeval is. We kunnen dergelijke verzoeken betwisten wanneer we de verzoeken te breed of vaag achten of wanneer de passende bevoegdheid ontbreekt, maar we zeggen niet toe elk verzoek te betwisten. Zie onze richtlijnen voor gegevensverzoeken en ons transparantierapport voor meer informatie. 

 
3.7 Wijziging in zeggenschap of verkoop 

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen als onderdeel van een verkoop, fusie of wijziging in zeggenschap of tijdens de voorbereidingen op elk van deze gebeurtenissen. Elke andere entiteit die ons of een deel van ons bedrijf overneemt, heeft het recht om uw gegevens te blijven gebruiken, maar alleen op de manier zoals is uiteengezet in dit Privacybeleid, tenzij u anderszins overeenkomt. 

 

4. Uw keuzes en verplichtingen 

4.1 Gegevensopslag 

In het algemeen bewaren we uw persoonlijke gegevens zolang u uw account geopend houdt of zolang nodig is om u de Services te bieden. Dit omvat door u en anderen aan ons verstrekte gegevens, en gegevens die werden gegenereerd door of afgeleid uit uw gebruik van onze Services. Zelfs als u sporadisch gebruikmaakt van onze Services bewaren we uw gegevens en houden we uw profiel open tenzij u uw account sluit. In sommige gevallen kiezen we ervoor om bepaalde gegevens te bewaren (bijvoorbeeld informatie over uw gebruik van de Services) in een geanonimiseerde of samengevoegde vorm. 

4.2 Recht op toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens 

We bieden veel keuzes ten aanzien van het verzamelen, gebruiken en delen van uw gegevens, zoals het verwijderen of corrigeren van gegevens die u hebt opgenomen in uw profiel, het beheren van de zichtbaarheid van uw bijdragen en het afmelden voor nieuwsbrieven. We bieden instellingen om uw persoonlijke gegevens waarover we beschikken te beheren. 

Voor persoonlijke gegevens die we over u hebben, kunt u: 

Gegevens verwijderen: u kunt ons vragen al uw persoonlijke gegevens of slechts bepaalde gegevens te wissen of te verwijderen (bijv. wanneer deze niet meer nodig zijn om u Services te bieden). 

Gegevens wijzigen of corrigeren: u kunt sommige van uw persoonlijke gegevens wijzigen via uw account. Ook kunt u ons in bepaalde gevallen (als er iets onjuist is) vragen om uw gegevens te wijzigen, bij te werken of te herstellen. 

Bezwaar maken, of het gebruik van gegevens beperken of verbieden: u kunt ons vragen om het gebruik van al uw of sommige persoonlijke gegevens te stoppen (zoals wanneer we geen juridisch recht hebben om deze te gebruiken) of het gebruik te beperken (wanneer uw persoonlijke gegevens onnauwkeurig zijn of onrechtmatig worden bewaard). 

Recht op toegang en/of meenemen van uw gegevens: u kunt ons vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens en een kopie van uw persoonlijke gegevens die machinaal leesbaar is. 

 

4.3 Sluiting van account 

Als u ervoor kiest om uw Lean Portal - account te sluiten, zijn uw persoonlijke gegevens binnen 30 dagen niet meer zichtbaar voor anderen op onze Services. We verwijderen gegevens van een gesloten account in het algemeen binnen 30 dagen nadat de account is gesloten, behalve zoals hieronder is aangegeven. 

We bewaren uw persoonlijke gegevens zelfs nadat u uw account hebt gesloten als dat redelijkerwijs nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (waaronder wethandhavingsverzoeken), voorschriften na te leven, geschillen op te lossen, de beveiliging te handhaven, fraude en misbruik te voorkomen, onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen of uw verzoek tot uitschrijving voor verdere berichten van ons uit te voeren. We bewaren de geanonimiseerde gegevens nadat uw account is gesloten. 

Gegevens die u met anderen hebt gedeeld blijven zichtbaar nadat u uw account hebt gesloten of de gegevens hebt verwijderd uit uw eigen profiel. We hebben geen controle over gegevens die andere Leden buiten onze Services hebben gekopieerd. Content in de groepen, beoordelingen en recensies die worden geassocieerd met gesloten accounts, worden weergegeven met een onbekende gebruiker als bron. Uw profiel wordt mogelijk nog in de services van anderen (zoals resultaten van zoekmachines) weergegeven totdat ze hun cache hebben vernieuwd. 

 

5. Overige belangrijke informatie 

5.1. Beveiliging 

We implementeren veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om uw gegevens te beschermen, zoals HTTPS. We controleren onze systemen regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. We kunnen de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Er bestaat geen garantie dat niemand zich toegang verschaft tot gegevens en deze openbaar maakt, wijzigt of vernietigt door een schending van onze fysieke, technische of bestuurlijke veiligheidsmaatregelen. Ga naar ons Veiligheidscentrum voor aanvullende informatie over veilig gebruik van onze Services, waaronder dubbele verificatie. 

5.2. Grensoverschrijdende gegevensoverdracht 

We verwerken gegevens binnen Nederland en vertrouwen op beschikbare wettelijke mechanismen voor grensoverschrijdende gegevensoverdracht.  

 
5.3 – Juridische grondslagen voor verwerking 

We zullen persoonlijke gegevens alleen verzamelen en verwerken waar er hiervoor juridische grondslagen bestaan. Juridische grondslagen bestaan uit onder andere toestemming (waarbij u toestemming hebt verleend), een contract (waarbij verwerking nodig is voor de prestaties volgens het contract met u – bijvoorbeeld om u de gevraagde Lean Portal -services te bieden) en ‘legitieme belangen’. 

Waar we vertrouwen op uw toestemming om persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken of te weigeren, en waar we vertrouwen op legitieme belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken. Als u vragen hebt over de juridische grondslagen waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, kunt u contact opnemen met ons. 

 

5.4. Direct marketing en Do Not Track-signalen 

We delen momenteel zonder uw toestemming geen persoonlijke gegevens met derden voor direct marketing.  

 

5.5. Contactgegevens 

Als u vragen of klachten hebt over dit Beleid, kunt u eerst online contact opnemen met Lean Portal. U kunt ons ook per post bereiken.