TWI Company

Klantcase
15 mei 2023 - geschreven door Jort Holtrop
  • Specialismes
  • Sectoren
  • Tags
Klantcase

Efficiënter en Sneller bij Groupe Lemoine

"Versnelde het inwerkproces en verlaagde de uitstroom met de TWI compzny methode."


Het probleem 
 

Toen Nabil Iqrarouch bij Groupe Lemoine als HR-manager begon, was er nog geen duidelijk trainingsprogramma om de stroom van nieuwe mensen in mee te nemen en klaar te stomen. 

Na een algemene training werden werknemers aan het werk gezet, maar een gestandaardiseerde aanpak waarop werknemers getoetst konden worden was er niet. ‘Als het goede mensen waren bleven ze wel drijven, als ze niet goed waren dan verzopen ze.’ 

Ook waren er grote verschillen in werkwijzen bij de medewerkers van Lemoine. ‘We hebben nieuwe werknemers en werknemers die er al jaren zitten, en daardoor krijg je veel verschillende werkwijzen binnen een organisatie. Iedereen vond zijn eigen werkwijze ook het beste’, aldus Nabil. ‘Maar de werknemers met de meeste ervaring zijn niet eens altijd het productiefst.’ En dus was hij naarstig op zoek naar een universele trainingsmethode die ervoor zou zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op kwamen te staan.

De oplossing

Na goede verhalen te hebben gehoord van de successen van de TWI methode bij Pré Pain kwam Nabil in contact met TWI Company. Met de TWI methode werken medewerkers efficiënter, sneller én op dezelfde manier. 

Hoe gaat dit in zijn werk bij Lemoine Groupe? In de eerste drie weken volgen nieuwe medewerkers bij Lemoine een inwerktraject met een trainer. Binnen die drie weken wordt de werknemer per taak getraind en getoetst. Hierbij doet de trainer de taak drie keer voor, de werknemer doet de taak vervolgens vier keer na. 

Zo wordt elke werknemer getoetst op een gestandaardiseerde taak. ‘Eigenlijk krijgen werknemers na deze periode een soort rijbewijs. Een bewijs dat laat zien dat ze met bepaalde machines om kunnen gaan.’ 

Nabil weet nu binnen drie weken of ze met een werknemer in zee gaan of niet. ‘Soms duurde dat wel een jaar.’ voegt Nabil toe. Naast het optimaliseren van de onboarding heeft het inzetten van de TWI methode ook geleid tot een uniforme werkwijze binnen Lemoine.

"Met de TWI methode is de tijd relatief kort om te beoordelen of iemand geschikt is voor een functie. Vroeger hadden we soms mensen een half jaar tot een jaar hier rondlopen, waarna we pas afscheid van ze namen. Nu draait iemand maximaal drie tot vier weken mee, en als we dan niet tevreden zijn, dan stoppen we vroegtijdig."


De aanpak

Om ervoor te zorgen dat de TWI methode goed geïmplementeerd zou worden gingen de teamleiders van Lemoine twee dagen in training bij TWI Company, om vervolgens zelf de methode te kunnen uitleggen en uitvoeren. Ook werden werknemers op de hoogte gebracht van de nieuwe werkwijze binnen Groupe Lemoine door middel van campagnes op digitale borden in de fabrieken.

Nabil: ‘Het is een heel meetbaar instrument om te zien of iemand bij je bedrijf past, of niet.’


De resultaten

  • De inwerktijd van nieuwe medewerkers is met 60% afgenomen
  • Het uitstroompercentage is verlaagd
  • Het is sneller inzichtelijk of iemand bekwaam is
  • Van verschillende werkwijzen naar één uniforme werkwijze

 

De resultaten na het implementeren van de TWI methode mogen er zijn. Volgens Nabil heeft het binnen Lemoine geleid tot meer harmonie binnen de organisatie. ‘Elke medewerker krijgt een eerlijke kans om zich te bewijzen omdat het gekwantificeerd is. De TWI methode is echt een meetbaar instrument en kan in een relatief korte termijn geïmplementeerd worden.’ 

Ook komt het gebruik van de TWI methode van pas wanneer Lemoine een audit krijgt. ‘TWI staat als een huis en helpt ons om goed door deze audits te komen.’  

De medewerkers in kwestie

En hoe valt de methode in de smaak bij de medewerkers zelf? ‘Heel goed, we krijgen de feedback dat alles een duidelijk verhaal is,’ oppert Nabil. ‘Het geeft ze veel hulp en richting om snel opgeleid te worden als operator.’ Vooral de manier van werken wordt gewaardeerd. Eerst wordt iets drie keer voorgedaan, waarbij elke keer iets meer wordt uitgelegd. Zo kan een werknemer de handeling goed nadoen. Dit systeem komt logisch over bij het personeel van Groupe Lemoine.

Hoe nu verder? 
De TWI methode is nu volledig onderdeel geworden van het kwaliteitssysteem van Groupe Lemoine. ‘Als je nu als operator instroomt krijg je tegenwoordig ook een opleidingscoördinator toegewezen, waarna je een inwerkboekje krijgt dat gedurende het gehele proces gebruikt wordt. De verantwoordelijkheid wordt nog wel echt bij de medewerkers neergelegd, maar het systeem en het proces staat als een huis.’

Nabil: ‘Wat me het meest is opgevallen aan de TWI methode is de heldere en logische structuur van opleiden. Of je nou een kaasfabriek bent, of je maakt paperclips, of je maakt autobanden. Je hebt altijd te maken met machineprocessen. TWI leent zich uitstekend voor al die productieprocessen. Het is vrij makkelijk adopteerbaar. Dat is wel uniek voor een opleidingssysteem. Bij TWI is alles eigenlijk heel erg logisch, als je het op de juiste manier inzet.’

Interessante informatie?

Het netwerk van de Lean Portal.nl is altijd benieuwd hoe we verder kunnen helpen.