Motivate B.V.

Klantcase
9 juli 2024 - geschreven door Motivate B.V.
  • Specialismes
  • Sectoren
  • Tags
Klantcase

Met kleine stappen een grote impact maken

zo gaat EuroMouldings te werk, In gesprek met Erwin Versteeg

“Het aanwijzen van een verbeterverantwoordelijke heeft enorm bijgedragen aan de betrokkenheid tijdens de implementatie”, zegt Erwin Versteeg van EuroMouldings.

EuroMouldings is in april 2022 gestart met het implementeren van de digitale oplossing van Motivate. Het bedrijf gebruikt ruim 40 machines die 24 uur per dag flessen en jerrycans produceren. EuroMouldings wil graag doorgroeien, maar er was geen ruimte voor nieuwe machines. “Om te kunnen groeien, moesten we met ons huidige machinepark meer produceren. De productiviteit moest dus omhoog”, zegt Erwin Versteeg, technisch manager van het bedrijf. In dit verhaal is Erwin aan het woord. Hij vertelt over de doorgevoerde verbeteringen en geeft tips over het implementatieproces. 

 

Met kleine stappen een grote impact maken

Doorgevoerde verbeteringen

De implementatie bij EuroMouldings laat perfect zien dat je heel ver kunt komen door steeds kleine stapjes te zetten. Zo begon het bedrijf met de digitale oplossing op 3 machines. Erwin vertelt: “Ik heb aan het begin gezegd: we gaan pas verder uitrollen als medewerkers tevreden zijn en als we aan de slag kunnen met de data die het oplevert.” Al snel bleek de data nuttige inzichten op te leveren: het viel meteen op dat de meeste problemen voorkwamen bij één specifiek station. “De technische dienst ging daar meteen mee aan de slag en daardoor werd de storingstijd verminderd met de helft”, zegt Erwin.

Een ander voorbeeld van een verbetering die het bedrijf heeft doorgevoerd, is het standaardiseren van een schoonmaakproces. “Bij sommige machines moet een onderdeel regelmatig schoongemaakt worden. Uit de data bleek dat dat soms lang duurde en soms veel korter. Hoe kan dat? Kunnen we van elkaar leren?”, vroeg Erwin zich af. “Uiteindelijk hebben medewerkers elkaar geholpen en nu besparen we tijdens iedere schoonmaakbeurt een kwartier productietijd.” EuroMouldings probeert per week op iedere afdeling een verbetering door te voeren, soms in werkwijze en soms op het gebied van techniek. 

“Je wilt dat het doorvoeren van verbeteringen een standaard onderdeel wordt van de werkwijze.”

Met kleine stappen een grote impact maken

Gouden tip: wijs een verbeterverantwoordelijke aan

Het borgen van verbeteren was de grootste uitdaging volgens Erwin. “Je wilt dat het doorvoeren van verbeteringen een standaard onderdeel wordt van de werkwijze. Daarnaast is het ook belangrijk dat de medewerkers betrokken zijn bij verbeteren. Daarom hebben we per ploeg een verbeterverantwoordelijke aangewezen. Deze persoon is actief bezig met het doorvoeren van verbeteringen en het gebruik van de software borgen.” Wat de meerwaarde ervan is? Je legt de bal bij de medewerkers zelf. Je stimuleert hen om elkaar te ondersteunen en zelf initiatieven te nemen. Medewerkers die geschikt zijn voor deze rol, zijn mensen die streven naar vooruitgang. Sommigen melden zich zelfs vrijwillig aan, omdat samen de fabriek verbeteren iets is waar medewerkers graag aan bijdragen. “Het aanstellen van verbeterverantwoordelijken was voor ons wel echt een gouden zet”, zegt Erwin. “Er ontstond meteen meer draagvlak en betrokkenheid. Dat heb je nodig als je zon oplossing verder wil uitrollen, want je moet het echt samen doen.” 

Klein beginnen

Een andere tip om de medewerkers betrokken te houden bij continu verbeteren, is klein beginnen. “We zijn begonnen op 3 machines, maar binnen een maand vroegen medewerkers zelf om uitbreiding van de oplossing op meer machines. Dat kwam waarschijnlijk doordat we de medewerkers vanaf het begin hebben laten zien dat hun input waardevol was”, legt Erwin uit. “Voordat er ook maar één schroefje van de Motivate oplossing was aangedraaid, waren alle medewerkers op de hoogte van het doel: meer rust voor de medewerkers. Dit was voor iedereen duidelijk.” Om deze boodschap kracht bij te zetten, werd voorafgaand aan de implementatie al gevraagd aan medewerkers welke verbeteringen zij graag door zouden willen voeren. Een aantal van deze verbeteringen zijn direct doorgevoerd. Hierdoor werd duidelijk dat hun input waardevol is en dat daar iets mee gedaan wordt. 

Communiceer over verbeteringen

Ook communicatie is belangrijk, volgens Erwin. “Communiceren over welke verbeteringen je gaat doorvoeren, blijft belangrijk tijdens het proces. Vertel waar je mee aan de slag gaat en waarom. Dan weten de medewerkers wat ze kunnen verwachten.” Daarbij is een beetje geduldig zijn ook veel waard. “Wanneer stilstanden niet verklaard waren, vroeg ik gewoon iedere dag netjes aan de medewerkers wat er aan de hand was. Dan zien ze steeds meer het belang ervan in, waardoor ze op den duur wel de stilstanden gaan verklaren.”

Door de implementatie op deze manier aan te pakken, viel de weerstand onder de medewerkers mee. “Mensen waarderen het inzicht in de machine eigenlijk wel”, zegt Erwin. Hij ziet ook dat er steeds meer betrokkenheid ontstaat. “We rollen gefaseerd uit, afhankelijk van het enthousiasme. Als het draagvlak minder wordt, gaan we even op de rem. Blijven mensen enthousiast? Dan ontwikkelen we door.”

Waar nog een uitdaging ligt op het gebied van implementatie is bij ploegen met meerdere nationaliteiten. Erwin legt uit hoe ze dit bij EuroMouldings aanpakken: “De stilstandenboom is nu meertalig, dat maakt het verklaren van stilstanden makkelijker. Daarnaast pakken we ook dit stapsgewijs aan, dus eerst beginnen met verklaren, vervolgens zorgen dat de juiste order loopt. Zo leren internationale medewerkers steeds het volgende onderdeel. Het helpt ook dat het systeem aangeeft dat er iets ingevuld moet worden.”

Uitstraling van de fabriek

Een bijkomend voordeel van het gebruik van de digitale oplossing, is dat de uitstraling van de fabriek een stuk professioneler wordt. Dashboards in de fabriekshal en tablets bij machines laten direct een stukje professionaliteit zien, wat een teken is van een geavanceerde productieomgeving. Erwin ontving hierover positieve reacties van mensen die hun fabriek bezochten: “We kregen veel complimenten over de groei die we doormaken. En daarnaast helpt het ook met het aantrekken van nieuwe medewerkers”, zegt hij. Dat laatste is natuurlijk ook niet onbelangrijk: voor potentiële medewerkers is het fijn om te zien dat een fabriek professioneel overkomt en bezig is met continu verbeteren. 

Met kleine stappen een grote impact maken

Werken met Motivate

Het werken met de Motivate oplossing bevalt tot nu toe goed, vindt Erwin. “Ik hoor op de afdeling mensen zeggen dat ze al langer wisten waar een storing was, maar dat ze het niet meer meldden omdat er niks mee gedaan werd. Nu is dat anders: we monitoren wekelijks of problemen echt weg zijn en we laten aan medewerkers zien dat we hun input gebruiken bij verbeteren. Op machineniveau zien we ook dat de oplossing effect heeft, want bij de machines die gebruikmaken van de oplossing treden bepaalde storingen veel minder op.

“Het fijne aan werken met Motivate is dat niet alleen het platform geleverd wordt, maar dat ook de hele implementatie ervan ondersteund wordt. Ze denken mee over het implementeren en over de data. Hoe ga je daar concreet mee aan de slag?” Daarnaast vindt Erwin het fijn dat Motivate de focus legt op gebruiksgemak en inzicht voor operators. “Het ziet er strak uit. Dat helpt enorm bij het creëren van draagvlak, want mensen gaan er dan makkelijker mee werken”, vult Erwin aan. 

“We kregen veel complimenten over de groei die we doormaken. En daarnaast helpt het ook met het aantrekken van nieuwe medewerkers.”

Wat mochten wij voor EuroMouldings doen?

Resultaten

  • - Betrokkenheid bij verbeteren
  • - Onderhoudsbehoefte in beeld

Oplossing

Werkwijze

  • - Training van medewerkers
  • - Implementatiebegeleiding

Interessante informatie?

Het netwerk van de Lean Portal.nl is altijd benieuwd hoe we verder kunnen helpen.