TRIODIN

Klantcase
3 november 2023 - geschreven door Melissa Klokgieter
  • Specialismes
  • Sectoren
  • Tags
Klantcase

POENK haalt de krant

Gemeente Leiden

Bij de Gemeente Leiden ontstond de ambitie om meer data gestuurd te werken, de vitaliteit van medewerkers te verhogen en te zorgen dat de kwaliteit van de buitenruimte omhoog gaat. Vanuit deze ambitie ontstond de vraag of Triodin kon helpen met het implementeren en borgen van POENK. Inmiddels is POENK geïmplementeerd binnen acht operationele teams van Cluster Beheer. Zo wordt een standaard gebouwd voor het opvolgen en evalueren van de resultaten van bedrijfsprocessen door alle lagen van de clusterorganisatie én het continu verbeteren daarvan. Dus ook bij een gemeente kan ‘gePOENKt’ worden! De POENK-methodiek én de vele positieve reacties van medewerkers hebben zelfs de gemeentekrant gehaald.

Inspirerend leiderschap en effectief gedrag zijn cruciaal voor blijvende resultaten op veiligheid, kwaliteit en kostenefficiëntie. Door op dagelijkse basis met de medewerkers in 10 minuten het gesprek te voeren over de voortgang op de gestelde doelen, dragen zij bij aan de ambities van de gemeente en leidt het er ook toe dat het eigen werk steeds beter wordt gedaan. Een voorbeeld van een probleem dat besproken wordt aan het POENK-bord is dat een vuilniswagen niet door een straat kan om de bakken te legen. Binnen het team wordt dan nagedacht over een actie om dit probleem te verhelpen en wordt samen bepaald wie de actiehouder is. Het probleem wordt vervolgens opgelost door de werkelijke bronoorzaak aan te pakken, zodat ook de volgende keren de collega’s gewoon bij de bakken kunnen komen.

De POENK-aanpak haalde de interne krant van de Gemeente Leiden, met uitspraken van medewerkers over hoe POENK actief bijdraagt aan het realiseren van de ambities van de gemeente:

“Ik zie dat POENK zeker resultaat oplevert. Het aantal meldingen is al gedaald.”

“We maken afspraken en stellen deadlines en dat werkt. Ook al is het niet opgelost, je komt terug met een update op die datum. Dat werkt heel motiverend.”

Voor een afbeelding van het artikel in de krant, klik op deze link:
https://triodin.nl/gemleiden/

 

POENK haalt de krant

Interessante informatie?

Het netwerk van de Lean Portal.nl is altijd benieuwd hoe we verder kunnen helpen.