Onprove B.V.

Artikel
12 mei 2021 - geschreven door Onprove B.V.
  • Specialismes
  • Sectoren
  • Tags
Artikel

Weer een nieuwe tool

It Architectuur in productie hoeft geen nachtmerrie te zijn

Niets is zo veranderlijk als de foodbranche. Klanteisen of wetgeving veranderen in hoog tempo met als gevolg dat u als voedingsmiddelenproducent steeds opnieuw aan de slag moet om compliant te blijven. De praktijk wijst uit dat dit vaak resulteert in de aanschaf van “weer een nieuw tooltje”.

Door de dynamische eigenschappen van een voedingsmiddelen producent heeft u door automatisering van productieprocessen en ontwikkelingen als smart industry en robotisering al snel een vrij uitgebreid IT en besturingslandschap waarin meestal verschillende van onderstaande systemen zijn opgenomen.

ERP (zoals DIN Food), Toegangssysteem, HRM systeem, WMS, Kloksysteem, Kwaliteitssysteem, CRM, Verloningssysteem, LIMS, TD Systeem, Personeelsplanning, Shop Floor planning, Officepakketten, Printersoftware, Scada, PLC’s, Weegschalen, Readers, Scanners, Sensoren, Robots, camera's

Buiten dat dit leidt tot een hoge beheerslast voor uw IT/TD afdeling, heeft u daardoor meestal ook een groot aantal applicaties in huis die gedeeltelijke functionaliteitsoverlap hebben en vaak niet met elkaar communiceren. Het resultaat daarvan is dat uw IT-architectuur op den duur versnipperd, er meerdere versies van de waarheid in uw organisatie ontstaan en als gevolg daarvan een wildgroei aan eigen oplossingen ontstaat zoals bijv. Excel registraties of andere losse databases.

Herkenbaar? Vast in meer of mindere mate. Maar belangrijker hoe los je dit op?

Weer een nieuwe tool

Value Stream Mapping

Uiteraard zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden, maar een goed uitgangspunt om tot een future proof IT-architectuur te komen zijn Value Stream Map Sessies. Met de Value Stream Mapping Methode beschrijft en tekent u de huidige stroom van goederen en diensten door uw bedrijfsketen. Zo’n ‘tekening’ helpt om inzicht te krijgen in de processen, waar dubbele invoer gebeurd, welke processen wel en welke niet automatisch verlopen, waar informatiegaten zitten of wensen openstaan die nu niet of met losse registraties ingevuld zijn. Als de huidige situatie (ook wel de IST-situatie genoemd) in kaart is gebracht schetst u vervolgens de gewenste situatie volgens dezelfde methodiek. Hierbij houdt u in eerste instantie geen rekening met beperkingen maar gaat u uit van de meest ideale oplossing. Vervolgens neemt u dit ideaalplaatje als uitgangspunt om een realistische architectuur te gaan tekenen.

Daarbij is het belangrijk om onderscheid te maken in de verschillende lagen van automatisering:

  • Laag 1 ERP (zoals DIN Food) en/of andere business applicaties
  • Laag 2 Tussenlaag/communicatielaag: Manufacturing Execution System (MES) DPS
  • Laag 3 Operationele systemen op de werkvloer en HR
Weer een nieuwe tool

MES

Een MES is een informatiesysteem voor het monitoren en aansturen van productieprocessen met een continu karakter. Een MES-systeem stuurt informatie uit onder andere ERP (bijvoorbeeld een productieorder in DIN Food) naar de werkvloer en houdt alle productie-informatie (zoals productie registraties maar ook procesmetingen of OEE (Overall Equipment Effectiveness)) real-time bij. Zo zorgt u ervoor dat robots, medewerkers en machines data genereren die u helpen om uw processen te beheren én bewaakt het systeem al het werk dat in uitvoering is op de werkvloer.

ERP

ERP gebruik je voor de administratieve verantwoording van alle financiële en logistieke processen. MES biedt real-time inzicht in de status van de productie en is gericht op proces efficiëntie en rendementsverbetering. MES richt zich op de ‘productievloer’ en verbindt de besturingslaag van de werkvloer met ERP zodat een gebruiker op ieder willekeurig moment over de noodzakelijke actuele en juiste informatie beschikt. Door op deze manier aan de slag te gaan met uw IT architectuur zet u de software en besturingselementen in op de plekken waar deze het beste tot hun recht komen.

We kunnen u helpen om het meeste uit uw IT-investeringen te halen door het in kaart brengen en stroomlijnen van uw IT-architectuur. Vervolgens kunnen we u helpen met een MES -laag wat gemaakt is voor de Food en naadloos aansluit op uw IT architectuur en ERP systeem. Door MES als tussenlaag in te zetten, wordt het ERP geïntegreerd met de werkvloer, het kloppende hart van uw organisatie.

Weer een nieuwe tool

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of heeft u hulp nodig bij het future proof maken van uw IT-architectuur of de implementatie van een ERP systeem? Neem dan contact op met Bas van ’t Slot, hij kijkt graag samen met u wat de beste oplossing is die past bij uw situatie en brengt u graag in contact met onze partner DIN Solutions als zij ondersteuning kunnen bieden in uw situatie.

Bas van ’t Slot
Unit Manager Commercie
B.vantslot@onprove.nl
Tel: 06 1129 1174

Weer een nieuwe tool

Interessante informatie?

Het netwerk van de Lean Portal.nl is altijd benieuwd hoe we verder kunnen helpen.