LeanForms

Blog
16 april 2022 - geschreven door LeanForms
  • Specialismes
  • Sectoren
  • Tags
Blog

Kosten ISO 9001 certificering

Kosten maken voor een ISO -certificering voor je organisatie. Waarom zou je dat willen? Een ISO -9001 certificering helpt veel ondernemingen met de focus op de bedrijfsvoering en deze continu te verbeteren. De kosten van een ISO-9001 certificering zullen dus vele malen worden terugverdiend. Door een continue verbetering verlaagt men immers de interne kosten en verhoogt men dus de winst. Daarnaast kan een ISO-9001 certificering vaak een eis zijn als men bijvoorbeeld op een tender of aanbesteding inschrijft. Het laat zien dat je als organisatie aandacht hebt voor het goed uitvoeren van je bedrijfsprocessen.

Kosten ISO 9001 certificering

Waaruit bestaan kosten voor ISO 9001 certificering?

De kosten voor een ISO-9001 certificering zijn sterk afhankelijk van een aantal factoren.
Heb je als organisatie zelf de expertise of moet je hem bijvoorbeeld inhuren? Maar ook als je zelf de kennis in huis hebt zul je interne kosten moeten maken om het ISO-9001 kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten maar ook te onderhouden! Integreer daarom zoveel mogelijk activiteiten op operationeel niveau zodat het ook echt werkt voor je organisatie. Naast deze uitgaven moet je ook op jaarlijkse kosten rekenen voor de certificerende instantie. Deze komt namelijk jaarlijks de werking van het managementsysteem met een steekproef controleren. De derde kostenpost is optioneel maar kan juist ook operationele kosten besparen. Met een slim digitaal kwaliteitsmanagementsysteem kun je ook diverse bedrijfsprocessen automatiseren zoals kwaliteitsafwijkingen, voorstellen voor verbetering, of communicatie bij ploegenoverdracht. En je kunt het bedrijfsmanagementsysteem inzetten bij trainingen of opleidingen van medewerkers. De kosten worden dan vele malen terugverdiend.

Wat zijn de kosten voor jouw bedrijf?

De kosten zijn sterk afhankelijk van de bedrijfsgrootte, het aantal werknemers en de complexiteit van de bedrijfsprocessen. In de eerste periode zul je ook rekening moeten houden met aanloopkosten. De kosten van de certificerende instantie wordt bepaald door een voorgeschreven mandagentabel in combinatie met het gehanteerde uurtarief. De ervaring leert dat het best loont om meerdere offertes aan te vragen. Voor een slim digitaal kwaliteitsmanagementsysteem zijn de indicatieve kosten 10 euro per maand per werknemer. Daarom is hiermee, met het automatiseren van bedrijfsprocessen, de investering vele malen terug te verdienen. De kosten gaan heel even voor de baten.

Waarde van een ISO 9001 certificering

De waarde van een ISO 9001 certificering is voor iedere organisatie aantrekkelijk, op voorwaarde dat men het ISO-9001 systeem echt integreert in de dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor worden interne faalkosten continu zichtbaar gemaakt en kunnen dus in de toekomst worden voorkomen. Een tweede belangrijke reden voor een ISO-9001 certificering is het borgen van specifieke bedrijfskennis. Zeker wanneer men zich realiseert dat de huidige generatie werknemers sneller van werkkring zullen wisselen.De waarde van een onderneming wordt uiteindelijk niet alleen bepaald door het te leveren product of service maar ook door de capaciteit van de organisatie om dit dag in, dag uit te realiseren.

Voldoen aan de eisen van een ISO 9001 certificering

De eisen van een ISO-9001 certificering zijn beschreven in een formele ISO-9001 norm.
Hierin wordt de opbouw van een generiek bedrijfsmanagement systeem beschreven. Naast de bekende PDCA-cyclus wordt er veel aandacht gevraagd voor de bewijsvoering. In ISO-terminologie spreekt men van “gedocumenteerde informatie”. De software van LeanForms is dan ook bij uitstek geschikt voor de borging van deze informatie vanuit de diverse bedrijfsprocessen. Daarnaast beschikt LeanForms zelf over uitgebreide kennis van kwaliteitsmanagement en stelt deze kennis beschikbaar via geselecteerde partners. En natuurlijk heeft LeanForms zelf ook een ISO9001 gecertificeerd bedrijfsmanagementsysteem!

Interessante informatie?

Het netwerk van de Lean Portal.nl is altijd benieuwd hoe we verder kunnen helpen.