Lean Portal.nl

Artikel
1 mei 2023 - geschreven door Lean Portal.nl
  • Specialismes
  • Sectoren
  • Tags
Artikel

De kracht van een goede richting - Hoshin Kanri

Hoshin Kanri is een Japanse term die zich vertaalt naar "richtingmanagement". Het is een systematische aanpak die organisaties helpt om hun strategische doelen te bereiken. Het proces van Hoshin Kanri begint met het vaststellen van de visie en strategie van de organisatie. Vervolgens worden deze doelen vertaald naar concrete acties en verantwoordelijkheden die in de gehele organisatie worden gedeeld.

Hoshin Kanri kan organisaties helpen bij het verbeteren van hun prestaties, het verhogen van de betrokkenheid van medewerkers en het opbouwen van een cultuur van continue verbetering. Het kan echter ook uitdagend zijn om Hoshin Kanri te implementeren.

Een valkuil is dat organisaties zich te veel richten op de tactische en operationele doelen, in plaats van op de strategische doelen. Daarnaast kan het moeilijk zijn om de verschillende afdelingen en niveaus van de organisatie op één lijn te krijgen en de verantwoordelijkheden duidelijk te definiëren.

Om succesvol te zijn met Hoshin Kanri, moeten organisaties zich richten op de strategische doelen en deze integreren in de dagelijkse activiteiten. Het is belangrijk om de medewerkers te betrekken bij het proces en hen verantwoordelijkheid te geven voor het bereiken van de doelen.

Het proces van Hoshin Kanri bestaat uit verschillende stappen, waaronder het vaststellen van de visie, het opstellen van de strategie, het ontwikkelen van actieplannen en het monitoren van de voortgang. Het is een iteratief proces dat voortdurend moet worden aangepast en verbeterd.

De kracht van een goede richting - Hoshin Kanri

Een prima tool dat wordt gebruikt binnen Hoshin Kanri is de X-matrix. Het is een visueel hulpmiddel dat bestaat uit vier kwadranten en helpt bij het identificeren van de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) die nodig zijn om de strategische doelen te bereiken. Het biedt ook een overzicht van de actieplannen en projecten die nodig zijn om deze KPI's te bereiken en de verantwoordelijkheden voor elk project.

Interessante informatie?

Het netwerk van de Lean Portal.nl is altijd benieuwd hoe we verder kunnen helpen.