Lean Lead NV

Blog
28 januari 2021 - geschreven door Lean Lead NV
  • Specialismes
  • Sectoren
  • Tags
Blog

LEAN LEADERSHIP - In VUCA-tijd

Sharing is caring

Dit Corona tijdperk is gekenmerkt door continu veranderende situaties, hoge onzekerheid en complexiteit waarbij lang niet alles helder is.  Anders gezegd, we leven en werken in de uitdagende VUCA-tijd.

Sinds enkele jaren wint het begrip ‘VUCA’ aan populariteit als een term om de verschillende dimensies van een ‘oncontroleerbare’ situatie te beschrijven. VUCA klinkt op zich misschien onheilspellend maar hoeft dit niet te zijn. De vraag is: wat moet je ermee, en wat betekent het voor jouw organisatie?

Als de wereld waarin je als organisatie opereert snel verandert, onzeker, complex en vaag is, dan moet je als bedrijf anders gaan werken. Probeer daarom inzicht te krijgen in de veranderingen om je heen en schep orde in de chaos: maak het simpel en schrijf geen kant en klaar plan maar schets kaders waar binnen gewerkt kan worden. Zorg dat je helder hebt waar je naar toe wilt, maar blijf steeds flexibel in hoe je dit gaat bereiken.

V = Volatiliteit of vluchtigheid: de dynamiek en snelheid van verandering. 
U = Onzekerheid: het gebrek aan voorspelbaarheid met grote kans op verrassing. 
C = Complexiteit: vele nieuwe factoren en verwarring die de organisatie omgeeft.
A = ambiguïteit: of wazigheid: gebrek aan duidelijkheid met grote kans op verkeerd interpreteren van de situatie.

LEAN LEADERSHIP - In VUCA-tijd

Leiderschap, in tijden van VUCA, is meer dan ooit belangrijk! 

Hoe sneller en onduidelijker het gaat, hoe meer leiderschap op een natuurlijke manier zal ontstaan. Door korte lijnen en communicatie moet vaak en telkens opnieuw afgestemd worden. De autonomie ligt in de teams. Kwetsbaarheid wordt de norm, want alles wat verstopt en verzwegen wordt, vertraagt immers en is nefast voor je organisatie. Focus daarom niet alleen op het communiceren op zich maar ook of de boodschap voldoende duidelijk is. Zorg voor regelmatige communicatie en contact bv tel of video en geef aan waar je medewerkers met vragen terecht kunnen.  In alles wat je communiceert en doet, stel jouw medewerkers gerust dat jullie organisatie rekening houdt met de situatie en voorzorgsmaatregelen neemt. Wees oprecht en geef aan als je het zelf niet weet.  Soms is het meest zekere wat je kunt zeggen: ‘Wij weten het ook niet’.  Deze kwetsbaarheid geeft meer vertrouwen en uiteindelijk verbondenheid voor de gezamenlijke uitdagingen. De grootste uitdagingen gaan dus steeds terug naar de basis van leiderschap : het opbouwen van vertrouwen. Dit kan alleen met natuurlijk leiderschap want vertrouwen is nodig om in beweging te komen ! 

Never waste a good crisis!

De quote komt van Winston Churchill en ja , ook deze corona crisis brengt kansen met zich mee. Word dus wendbaar in een snel veranderende omgeving en ga onzekerheid te lijf met je eigen zekerheden en competenties! Probeer complexe zaken structuur te geven en maak er behapbare brokken van. Dit vergt wel veel stuurmanskunst en echt leiderschap om de richting aan te geven.  Creëer ook een duidelijk kader met een minimum aan structuur, want dit geeft vrijheid en voldoende ruimte aan medewerkers om in VUCA tijden hun werk te doen. Dit alles is nodig om telkens opnieuw het verschil te maken.  Continu bijleren, duidelijke focus, herdenken, expertise, maar ook experimenteren, fouten inzien, durven falen zijn essentieel!  Herkenbaar? Ja, het is dan ook aan Lean leiders om dit proces van lean denken te ondersteunen en mogelijk te maken. 

Toon je leiderschap en laat je leiden door je gezond verstand en tracht net nu, gedreven door Lean waarde, het verschil te maken !

5 tips om staande te blijven in de VUCA-wereld. De uitdaging is dus om je organisatie zo in te richten dat je morgen kunt reageren. Want het gaat vandaag toch net anders dan wat er gisteren gezegd werd. 

            1) Omarm de verandering en toon natuurlijk leiderschap
            2) Geef een duidelijke transparante korte termijn visie 
            3) Beïnvloed wat je kunt beïnvloeden en betrek medewerkers en hun talenten 
            4) Reageer snel en wendbaar 
            5) Communiceer, communiceer en communiceer 

Interessante informatie?

Het netwerk van de Lean Portal.nl is altijd benieuwd hoe we verder kunnen helpen.