EZ Factory

Artikel
28 juli 2022 - geschreven door EZ Factory
  • Specialismes
  • Sectoren
  • Tags
Artikel

Industry 4.0 begint bij de basis

Industry 4.0 begint bij de basis: het faciliteren van processen met digitale middelen.

Industry 4.0 begint bij de basis

Intelligente fabrieken hebben de toekomst. Nieuwe technologieën zoals artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), virtual reality, cloudtechnologie, robots en geavanceerde analytics maken het mogelijk om steeds meer onderdelen van het productieproces te automatiseren. Maar waar begin je?

Niemand durft het hardop te zegen, maar de meeste bedrijven zijn nog ver verwijderd van Industry 4.0 en zijn echt nog geen smart factory. Menselijk handelen vormt in de meeste productieprocessen een groot onderdeel van het werk en machines vervang je niet zomaar: de investeringen in productiemiddelen zijn hoog en voor de lange termijn. 

Het klinkt heel aantrekkelijk: een fabriek zonder mensen waar alle machines geruisloos hun werk doen, aangestuurd door kunstmatige intelligentie die precies weet wat er geproduceerd moet worden en hoe, en die de machines daarvoor digitaal aanstuurt. Er is een veelzeggende term voor: ‘lights out’.

Noodzaak Industry 4.0

Industry 4.0 is ook een bitterharde noodzaak. Goed productiepersoneel is op dit moment bijna niet meer te krijgen en het lijkt er niet op dat dit op korte termijn wordt opgelost. Bovendien zijn veel bedrijven door de coronapandemie huiverig geworden voor grote concentraties mensen op de werkvloer. Goedkope arbeid gebruiken in verre landen wordt ook steeds minder aantrekkelijk; heel acuut gezien door de gestegen kosten van vervoer, maar op lange termijn ook ingegeven door overwegingen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Reshoring is de trend, maar hoe zorg je voor een betrouwbare productie in een regio waar de arbeid duur is, als je al mensen kunt krijgen? Het ligt dus voor de hand te investeren in smart productiefaciliteiten.

Smart manufacturing

Smart manufacturing is echter niet iets van een big bang. Dat doe je stap voor stap. Daarin zit de uitdaging én het succes van een geslaagde transitie naar een smart factory. Het gaat er in de eerste plaats om de digitale en de fysieke wereld met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld door orderpickers gebruik te laten maken van geavanceerde scantechnieken, RFID en voice control. Of door het gebruiken van artificial intelligence bij het maken van betere vraagvoorspellingen en planningen. Door bij de aanschaf van nieuwe productiemiddelen rekening te houden met mogelijkheden tot connectivity. Zo vergroot je de smartness van je fabriek terwijl je de continuïteit garandeert.

Begin bij de basis: faciliteer de operator

Een van de meest onderschatte tools om Industry 4.0 te faciliteren, is operatorsoftware. Op dit moment hebben zelfs de meest geavanceerde fabrieken nog veel operators in dienst. Machines moeten immers bediend worden, gekalibreerd, schoongemaakt, geïnspecteerd en ga zo maar door. Waar machines meer eigen intelligentie bevatten, wordt zelfs meer gevraagd van de operators, omdat ze meer geavanceerde taken moeten uitvoeren en moeten omgaan met smart software. Operators blijven naar verwachting nog lange tijd een belangrijke rol spelen in het productieproces.

EZ-GO is een platform dat volledig is ontwikkeld om operators te ondersteunen. Want in veel fabrieken zitten werkinstructies en checklijsten gewoon nog uitgeprint in ordners. Dat is inefficiënt (‘waar is die instructie nou toch?’) onveilig (‘ik ga die map er niet bij pakken, ik denk dat ik het wel weet’), tijdrovend (overtypen van checklijsten) en onduidelijk (‘wat een lang verhaal, wat is nou de bedoeling?’). In goede operatorsoftware die dit allemaal faciliteert, zit de quick win van smart manufacturing.

Digitaal, visueel, op locatie

Het hart van EZ-GO is een app die draait op tablets, die altijd op de productielocatie aanwezig zijn. De app geeft per shift precies weer wat er moet gebeuren. De digitale werkinstructies maken gebruik van foto’s en filmpjes. Waar operators afwijkingen constateren, kunnen ze die via de app direct melden, waardoor problemen worden voorkomen.

Ook checklijsten, audits en andere documenten zijn digitaal. Groot voordeel is dat de uitkomsten daarvan direct vastliggen in het centrale EZ-GO platform en eenvoudig analyses mogelijk maken, die continu verbeteren faciliteren.

Direct resultaat

Industry 4.0 begint bij de basis: het faciliteren van processen met digitale middelen die direct een verbetering van de productieprocessen opleveren. En die bovendien operators vertrouwd maken met digitale middelen en hun laten merken hoe die techniek het werk leuker, gemakkelijker en interessanter maakt. Je legt meer autonomie bij de operator, die daardoor effectiever kan werken. Dit heeft direct een positieve impact op de veiligheid, kwaliteit en efficiëntie van het hele productieproces. Dat is uiteindelijk het doel van elke ingreep in de productiefaciliteiten, of je het nu smart manufacturing, Industry 4.0 of gewoon automatisering noemt.

Interessante informatie?

Het netwerk van de Lean Portal.nl is altijd benieuwd hoe we verder kunnen helpen.