De Auditoren

Blog
9 december 2020 - geschreven door De Auditoren
  • Specialismes
  • Sectoren
  • Tags
Blog

Onderaannemers een risico?

Wij vertellen waarom

Zowel onderaannemers als uitzendkrachten vormen een risico voor jouw organisatie. Het komt doordat ze zich niet altijd bewust zijn van de eisen die jij stelt. Dit kan zorgen voor risicovolle en soms zelfs levensbedreigende situaties. In de cijfers van het ISZW staat dat bijna 20% van de dodelijke ongevallen per jaar door deze groep komt. 

Onderaannemers een risico?

Hoe kun je hier mee omgaan?

Als opdrachtgever kun je jaarlijkse leveranciersaudits uitvoeren (dit is tevens ook vanuit ISO 9001, 45001 en VCA een eis).Hiermee voer je een controle uit over de werkwijze van jouw onderaannemers en/of uitzendkrachten.

Door het uitvoeren van leveranciersaudits borg je dat de eisen die jij zelf stelt worden nageleefd door alle partijen en zorg je voor een veilige en gestructureerde werkomgeving.Het is voor veel bedrijven vaak wel een uitdaging gezien er een gebrek aan tijd of kennis is om dit goed uit te voeren.

 

Wij bieden de oplossing!

De Auditoren kunnen dit proces uit handen nemen om een volledige leveranciersaudits uit te voeren op jouw onderaannemers. Hiermee ontvangen zowel jullie als de getoetste partij een complete rapportage waarin inzichtelijk is gemaakt in hoeverre de onderaannemer voldoen aan de gestelde eisen van jullie als bedrijf.

 

Onze werkwijze

Zodra wij een aanvraag mogen ontvangen vanuit jouw organisatie voor een leveranciersaudit zullen we eerst een afspraak maken om vast te stellen wat de eisen zijn waarop jullie elke onderaannemer/leverancier(s) willen controleren.

Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat we op basis van ISO en/of VCA gaan auditen, maar kan ook bedrijfsspecifieke eisen beteken zoals; diploma’s, certificaten, kennis, werkwijzen en zo nog eindeloos veel mogelijkheden.

Als er op basis van de gestelde eisen een rapportage door ons is opgesteld gaan we naar de te auditen leverancier om deze controle uit te voeren. Hierna zal er een rapportage volgen die naar beide partijen gestuurd wordt om zo voor iedereen duidelijkheid te scheppen over het voldoen aan de gewenste normen van jouw bedrijf.

Dit natuurlijk wel met de juiste discretie en volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving.

Door een interne audit uit te laten voeren door De Auditoren ben je verzekerd een complete check die voldoet aan de eisen die binnen jouw gewenste normen worden gesteld.

 

Onderaannemers een risico?

Wij voeren een volledige controle uit waardoor het tijdrovende proces van auditen en rapportage schrijven bij ons komt te liggen. Je krijgt door onze kennis en onafhankelijke blik op de organisatie een volledige rapportage met daarin alle belangrijke aandachtspunten vermeld.

Voor de organisatie is deze rapportage te gebruiken als complete GAP-analyse op het bestaande systeem. Meer weten over interne audits en de voordelen van het uitbesteden hiervan?

Kijk op www.deauditoren.nl ­­

Interessante informatie?

Het netwerk van de Lean Portal.nl is altijd benieuwd hoe we verder kunnen helpen.