Bas Wouterse - VerbeterBas

Artikel
3 december 2021 - geschreven door Bas Wouterse - VerbeterBas
 • Specialismes
 • Sectoren
 • Tags
Artikel

Verbeteren op de werkvloer met de A5 methode

In dit artikel vertel ik je over continu verbeteren met de A5 methode. Verbeteren op de werkvloer met de A5 methode

In dit artikel vertel ik je over continu verbeteren met de A5 methode. Deze methode, ontstaan uit de A3 methode, helpt jou op een simpele manier te verbeteren op de werkvloer.

Ik behandel vragen zoals;

 • Wat is de A5 methode ?
 • Waar komt de methode vandaan?
 • Wat zijn de stappen?
 • Wanneer, wie en hoe te gebruiken?

Waar komt de A5-methode vandaan? 

De basis voor de A5 methode komt bij de A3 methode vandaan.

De A3 methode is oorspronkelijk ontwikkeld door Toyota om als middel voor verbeteren te gebruiken en problemen op te lossen.

De A3 methode slaat op het formaat van het gebruikte papier: A3 = 297 bij 420 mm.

Dat was in die tijd het grootste formaat papier wat ook met de fax verstuurd kon worden. E-mail was er niet!

Verbeteren op de werkvloer met de A5 methode

De A3 bestaat uit een linker en een rechterdeel, met zes tot acht velden. Het linker gedeelte is voor het denken en onderzoeken. Het rechtergedeelte is vooral het doen en plannen. De stappen zijn:

 1. Probleembeschrijving, wie heeft waar last van?
 2. Doelstelling, wanneer heb ik mijn probleem opgelost?
 3. Analyse van de oorzaken, welke oorzaken zorgen voor het probleem?
 4. Verbetermaatregelen, wat ga ik doen om de oorzaak aan te pakken?
 5. Actieplan, wie onderneemt welke acties ?
 6. Borging, zorgen dat het probleem niet weer voorkomt?

De A3 methodiek is een zeer goede manier om een probleem voorgoed op te lossen.

Maar de A3 methode kan te uitgebreid zijn om een klein probleem op de werkvloer op te lossen. In zo’n geval gebruik je de  versimpelde versie. De A5.

Wat is de A5 methode?

De A5 methode is de kleinste van de A# verbetermethodes en is bedoeld om continu verbeteren op de werkvloer simpel en structureel te maken.

Net zoals zijn grote broer de A3, is het formaat van de A5 gelijk aan het papier. A5 = 148 x 210 mm.  

Het A5 formulier is in basis erg simpel en bestaat uit slechts drie delen.

Deel 1. Wat is het probleem en hoe uit zich dat?

In dit vak beschrijf je het probleem waar je tegenaan loopt. Maak duidelijk waar je last van hebt en hoe zich dat laat zien? Welke KPI heeft hier last van?

Tip; maak het visueel, teken of maak een foto van het probleem!

Je kunt hierbij de 7 verspillingen gebruiken om je probleem te beschrijven.

Als je de verspilling(en) kunt benoemen in cijfers, zoals tijd of geld, weet je direct wat het probleem kost en of het dus een groot probleem is of niet.

Deel 2.  Wat is de verbetering?

In dit vak beschrijf je de verbetering of maatregel om het probleem tegen te gaan. Maak duidelijk wat er moet gebeuren of is gebeurd.

Tip; maak het ook hier visueel, teken of maak een foto van het probleem!

 

Deel  3: Wat is het resultaat?

Benoem het resultaat van je verbetering. Denk hierbij weer aan de 7 verspillingen en benoem dit in cijfers, zoals tijd of geld,

Bijvoorbeeld; door deze verbetering is er minder verplaatsing nodig en dat scheelt 5 seconden per handeling.

Verbeteren op de werkvloer met de A5 methode

Wanneer gebruik ik de A5 methode?

De A5 methode is met name gericht voor de dagelijkse werkzaamheden op de werkvloer.  Het is bedoeld om een handeling of activiteit te verbeteren.

Elke medewerker kan een verbetersuggestie voorstellen. Het is dan aan het team om te bepalen of dit een goed voorstel is om door te voeren. Dit kan aan de hand van prioriteit maar ook capaciteit.

Veiligheid is bijvoorbeeld vaak een hoge prioriteit!

Hoe gebruik je de A5 methode op de werkvloer? 

De A5 methode is een manier op continu verbeteren op de werkvloer zichtbaar te maken. Elk idee of probleem wordt opgeschreven en verteld tijdens de dag of weekstart.

Wanneer dit voorstellen zijn om verder op te pakken kan de teamleider vragen aan degene om de oplossing uit te werken.

De persoon die kan zijn voorstel uitwerken en met de volgende dagstart presenteren. Zo informeer en betrek je ook andere collega’s.

Wanneer dit voorstel goed word bevonden kan deze in actie worden gezet.

Let op! Zorg dat de acties niet te lang duren en dat er voldoende capaciteit beschikbaar is om verbeteringen door te voeren.

Wanneer dit voorstellen zijn om verder op te pakken kan de teamleider vragen aan degene om de oplossing uit te werken.

De persoon die kan zijn voorstel uitwerken en met de volgende dagstart presenteren. Zo informeer en betrek je ook andere collega’s.

Wanneer dit voorstel goed word bevonden kan deze in actie worden gezet.

Let op! Zorg dat de acties niet te lang duren en dat er voldoende capaciteit beschikbaar is om verbeteringen door te voeren.

Zodra de actie succesvol geweest blijkt te zijn is het belangrijk om te vieren dat er een verbetering is gedaan.

Dit hoeft niet groots gevierd te worden maar een gemeend compliment of een lekkernij bij de koffie doet het altijd goed. Dit motiveert om andere verbeteringen aan te dragen.

Verbeteren op de werkvloer met de A5 methode

Het effect van de A5 methode

Wees niet bang voor succes!

Het kan zijn dat aan het begin een stortvloed aan ideeën op je afkomen.

Bepaal van te voren welke verbeteringen voorrang hebben op anderen en stel een maximaal aantal voorstellen in die tegelijk mogen lopen.

Begin met één en voer dit op tot bijvoorbeeld 10 lopende verbeteringen, dat is meer dan genoeg! Het gaat erom dat je verbeteringen goed en snel kunt afronden.

Aan de slag met de A5 methode 

Je weet nu hoe je op een simpele manier aan de slag kunt met verbeteren op de werkvloer door middel van de A5 methode. 

Interessante informatie?

Het netwerk van de Lean Portal.nl is altijd benieuwd hoe we verder kunnen helpen.